Jūs esat šeit: Ziņas. Veidos infrastruktūru reto un apdraudēto sugu saglabašanai un pavairošanai

Veidos infrastruktūru reto un apdraudēto sugu saglabašanai un pavairošanai

E-pasts Drukāt PDF

Noslēgta vienošanās par ex situ centra būvniecību Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī.

Ex situ saglabāšana nozīmē procesu, kad apdraudētās augu vai dzīvnieku sugas, tiek aizsargātas un saglabātas ārpus dabiskās vides un teritorijas. Pašreizējie NBD telpaugu kolekciju uzturēšanas apstākļi un vides izglītības infrastruktūra ir nepietiekama starptautisko konvenciju prasību izpildei. Daļa no vecajām siltumnīcām ir avārijas stāvoklī, līdz ar to ir apdraudēta kolekciju uzturēšana un darbinieku drošība. NBD nepietiekamā apjomā spēj nodrošināt reto un apdraudēto sugu pētījumus ex situ saglabāšanā. Apmeklētājiem nav pieejama nozīmīga Latvijas selekcijas telpaugu kolekcijas daļa (gerberas, krizantēmas, ciklamenas)

 

Projekts “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide”paredz NBD izveidot jaunu infrastruktūru reto un apdraudēto sugu saglabāšanai un pavairošanai, kā arī nacionālas nozīmes telpaugu genofonda kolekciju saglabāšanai. Šim nolūkam projekta ietvaros tiks uzbūvētas jaunas oranžērijas apmēram 3000 kvadrātmetru platībā. Izmantojot modernās tehnoloģijas oranžērijās tiks nodrošināts atbilstošs mikroklimats ekoloģisko prasību ziņā dažādām augu kolekcijām. Mūsdienīgs tehniskais aprīkojums radīs iespēju kolekcijas izmantot vides izglītības vajadzībām.

Jaunajā centrā kolekcijas plānots izvietot tā, lai tās varētu pilnvērtīgi izmantot sabiedrības izglītības vajadzībām, kas ir viens no galvenajiem botānisko dārzu uzdevumiem.

2013. gada 26. februārī VZI APP “Nacionālais botāniskais dārzs” (NBD) parakstīja līgumu par  projektā “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide” (3DP/3.4.3.0/11/IPIA/VARAM/001) plānoto objektu projektēšanu un būvniecību ar uzņēmēju SIA „ECOTEH  BŪVE” 1 935 243, 48 LVL apmērā (id.Nr. NBD 2012/4ERAF). Projektu finansē Eiropas  Reģionālās attīstības fonds. Līguma izpildes laiks 2O mēneši.

Informāciju sagatavoja

Andrejs Svilāns

Nacionālais botāniskais dārzs