Jūs esat šeit: Stādu audzēšana VAAD atgadina par pareizu mēslošanas līdzekļu lietošanu

VAAD atgadina par pareizu mēslošanas līdzekļu lietošanu

E-pasts Drukāt PDF

Lai nodrošinātu ražu un tās kvalitāti un vienlaicīgi nenodarītu kaitējumu videi, Valsts augu aizsardzības dienests atgādina par pareizu mēslošanas līdzekļu lietošanu.

Lietojot mēslošanas līdzekļus, JĀATCERAS:

 1. Neizkliedē mēslošanas līdzekļus uz augsnes, kas ir sasalusi, pārmitra vai klāta ar sniegu.
 1. Palienēs un plūdu apdraudētajās teritorijās mēslošanas līdzekļus izkliedē tikai pēc iespējamo plūdu sezonas beigām, bet minerālmēslus šajās teritorijās izmanto tikai kultūraugu veģetācijas laikā.
 2. Ja nogāzes slīpums uz ūdensteces vai ūdenstilpes pusi ir lielāks par 10 grādiem, neizkliedē mēslošanas līdzekļus tuvāk par 50 metriem no ūdensteces vai ūdenstilpes krasta līnijas.
 3. Nogāzēs, kuru slīpums lielāks par 10 grādiem, mēslošanas līdzekļus izkliedē tikai tad, ja lauku klāj augu sega vai ja mēslošanas līdzeklis nekavējoties tiek iestrādāts tieši augsnē.
 4. Ja lauku mēslošanai Tu izmanto kūtsmēslus, pakaišu kūtsmēsli augsnē jāiestrādā 24 stundu laikā, bet šķidrie kūtsmēsli un virca - 12 stundu laikā.
 5. Ja saimniecībā ir lauksaimniecības dzīvnieki, seko, lai ar kūtsmēsliem saražotais slāpekļa daudzums nepārsniedz 170 kg uz vienu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ha gadā (bet, ja pārsniedz, tad vajadzīga dokumentācija, kas pierāda, kur ir izlietots kūtsmēslu pārpalikums, piemēram, nodots citai saimniecībai (pārdots), vai arī kādā citā veidā tika izlietots saimniecībā).

Papildus prasības mēslošanas līdzekļu lietošanai un uzskaitei Īpaši jutīgo teritoriju saimniecībās (Dobeles, Auces, Tērvetes, Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, Vecumnieku, Iecavas, Rundāles, Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones, Salaspils, Stopiņu, Ropažu, Garkalnes, Carnikavas, Saulkrastu, Sējas, Ādažu, Inčukalna, Siguldas, Krimuldas un Mālpils novada administratīvās teritorijas robežas, izņemot Vecumnieku novada Valles pagastu un Kurmenes pagastu, Krimuldas novada Lēdurgas pagastu, kā arī Rīgas un Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas robežu).

 • Ievēro, lai rudens un ziemas periodā vismaz 50 % saimniecības lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņemtu zaļās platības, t.i., daudzgadīgie zālāji, ziemāju graudaugi, ziemas rapsis, nesastrādāta rugaine, vai platība, kurā pēc dārzeņu novākšanas, uz lauka ir atstāti neiestrādāti dārzeņu, lopbarības biešu, cukurbiešu laksti (lapas).

Ja apsaimnieko 20 hektārus un vairāk lauksaimniecībā izmantojamās zemes vai arī audzē dārzeņus, augļu kokus vai ogulājus 3 hektāru un lielākā platībā, papildus jāievēro vēl šādas prasības:

 1. Veic savas saimniecības lauku vēstures dokumentāciju par katru lauku un glabā to vismaz 3 gadus.
 2. Ja Tu lieto minerālmēslus, tad seko, lai netiktu pārsniegtas noteiktās maksimāli pieļaujamās slāpekļa minerālmēslu normas kultūraugiem.
 3. Neaizmirsti sagatavot katra lauka kultūraugu mēslošanas plānu līdz kultūraugu sējai un stādīšanai, bet ilggadīgiem sējumiem un stādījumiem līdz veģetācijas sākumam.
 4. Mēslošanas plānus sagatavo pamatojoties uz augšņu agroķīmiskās izpētes datiem vai citu agroķīmisko pakalpojumu sniedzēju rekomendācijām, kas izstrādātas pamatojoties uz augsnes analīžu rezultātiem, un kas nav vecāki par 6 gadiem. Augšņu agroķīmiskās izpētes lietu saglabā vismaz 6 gadus.
 5. Veic visu iegādāto minerālmēslojumu uzskaiti savā saimniecībā norādot to nosaukumu, pamatsastāvu un daudzumu.

ATCERIES šādus datumus:

 1. No 15.novembra līdz 15.martam neizkliedē kūtsmēslus (pakaišu, šķidros vai vircu) – attiecas uz visām saimniecībām;
 2. No 15.septembra līdz 15.martam neizsēj slāpekli saturošos minerālmēslus zālājos, bet no 1.novembra līdz 15.martam nav pieļaujama nekāda minerālmēslu izsēja un iestrāde augsnē pārējiem kultūraugiem un augļu dārziem ieskaitot – attiecas uz visām saimniecībām;
 3. Katru gadu līdz 15.maijam iesniedziet Valsts augu aizsardzības dienestā kultūraugu mēslošanas plāna kopsavilkumu (saskaņā ar MK 11.01.2011 noteikumu nr.33 3.pielikuma II nodaļu) par kārtējā gada ražu – attiecas uz Īpaši jutīgo teritoriju lauksaimniekiem, kas apsaimnieko lauksaimniecībā izmantojamo zemi 20 ha un lielākā platībā vai audzē dārzeņus, augļu kokus un ogulājus 3 ha un lielākā platībā.

Papildus informāciju var iegūt:

Valsts augu aizsardzības dienestā – www.vaad.gov.lv,

tālrunis 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv

 

Informāciju sagatavoja

Dace Ūdre

Valsts augu aizsardzības dienests